Linkler

Kamu Gözetimi Kurumu http://www.kgk.gov.tr
Sermaye Piyasası Kurulu http://www.spk.gov.tr
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası http://www.imkb.gov.tr
T.C. Hazine Müsteşarlığı http://www.hazine.gov.tr
T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu http://www.epdk.gov.tr
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu http://www.bddk.gov.tr
Türkiye Sigorta Reasürans Şirketleri Birliği http://www.tsrsb.org.tr
Uluslar arası Muhasebe Standartları Konitesi http://www.iasc.org
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı http://www.calisma.gov.tr
Uluslar arası Muhasebeciler Federasyonu http://www.ifac.org
Türkiye Serbest Muhasebeciler
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve
Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği
http://www.turmob.org.tr
Ankara SMMM Odası (ASMMMO) http://www.asmmmo.org.tr
Dış Ticaret Müsteşarlığı http://www.dtm.gov.tr
Maliye Bakanlığı http://www.maliye.gov.tr
Sosyal Güvenlik Kurumu http://www.sgk.gov.tr
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı http://www.sanayi.gov.tr
T.C. Resmi Gazete http://www.rega.basbakanlik.gov.tr
Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi http://www.ticaretsicil.gov.tr
Türkiye İstatistik Kurumu http://www.tuik.gov.
Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) http://www.dpt.gov.tr
Merkez Bankası http://www.tcmb.gov.tr
Dünya Bankası http://www.worldbank.org