Kurumsal Yapı

MOD Bağımsız Denetim SMMM A.Ş. Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan ve Sermaye Piyasası Kurumundan, KAYİK dahil bağımsız denetim yetkisine sahip bir kuruluştur.

Günümüz piyasa koşullarında sermaye şirketleri büyümekte, konsolidasyonlar yaşanmakta, piyasa ekonomisinin ve değişen mevzuatın çok sayıdaki yeni zorlukları ile karşı karşıya kalmaktadırlar. MOD A.Ş. birikimli kadrolarıyla verdiği profesyonel hizmetleriyle, müşterilerinin bu zorluklara cevap verebilmelerine yardımcı olmaktadır.

MOD A.Ş., müşterilerinin karşı karşıya kaldığı ya da kalabileceği her türden karmaşık yapıdaki zorlukları kavrayabilmeleri için, sektörel ve hatta her müşteri için hazırlanmış, denetim ve vergi hizmetleri de dahil olmak üzere, kuruma özel hizmetleri de mevcuttur. Vergi, bağımsız denetim, danışmanlık gibi disiplinler arası hizmetleri tamamlayıcı olarak vermeye devam etmektedir.

MOD A.Ş.’nin görevi müşterilerinin, çalışanlarının, sermaye piyasalarının ve toplumun yararı için bilgi ve birikimlerini değere dönüştürmektir.