2022 Yılı Şeffaflık Raporu

Kuruluşumuz tarafından 2022 takvim yılına ilişkin kamu yararını ilgilendiren kuruluş (KAYİK) denetimi yapılmamıştır.