2021 Yılı Şeffaflık Raporu

Kuruluşumuz tarafından 2021 takvim yılına ilişkin kamu yararını ilgilendiren kuruluş (KAYİK) denetimi yapılmamıştır.