Hizmetlerimiz

1. Bağımsız denetim
2. Danışmanlık
3. Finans analizi
4. Bütçe, planlama ve analiz
5. TTK, muhasebe ve denetim standartları eğitimleri,

1. Bağimsiz Denetim Hizmetleri
MOD Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. olarak hizmet verdiğimiz çeşitli büyüklükteki müşterilerimiz tekstil, gıda, finansal kiralama, enerji, bankacılık, finans, faktoring, sigortacılık, vakıf, kalkınma ajansları, AB ve küresel fon projeleri vb. sektörlerde yer almaktadır.
MOD Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., uluslararası Finansal Raporlama Standartları (IFRS/IAS) ile Uyumlu Türkiye Muhasebe Standartları, Denetim Standartları, Muhasebe sistemi uygulama genel tebliğleri ile bunlara ilişkin ve ayrıca ilgili kurumlarca yayımlanmış olan kararlar, yönetmelikler ve tebliğler uyarınca;

• Sermaye Piyasası Kanunu’na tabi olup, hisse senetleri İMKB’de işlem gören ve görmeyen halka açık şirketlerin,
• Aracı kurumların,
• Yatırım fonlarının,
• Bankaların,
• Faktoring şirketlerinin,
• Finansal kiralama şirketlerinin,
• Enerji Piyasasında faaliyet gösteren şirketlerin,
• Kalkınma ajanslarının,
• Sermaye şirketleri ile diğer kurum ve kuruluşların halka açılma ve diğer taleplerine yönelik özel amaçlı, bağımsız denetim ve uygunluk denetimi hizmetleri, vermektedir.

2. Danişmanlik Hizmetleri

MOD Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., aşağıda belirtilen alanlarda danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Bunlar:
• Sermaye piyasası,
• Kambiyo,
• Yatırım teşvikleri,
• Muhasebe sistemlerinin kurulması,
• İç denetim sistemleri,
• Konsolidasyon,
• Finansal analiz,
• Bütçe planlama ve analiz,
• Hisse senetlerinin kurul kaydına alınması,
• Şirket kuruluş, devir, birleşme, bölünme ve tasfiye işlemleri ile
• Vergi ve sosyal güvenlik iş ve işlemleri,

Hizmet Anlayışımız

MOD Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. olarak, hizmet verdiğimiz çeşitli büyüklükteki müşterilerimiz tekstil, gıda, finansal kiralama, enerji, madencilik, bankacılık, finans, faktöring, vakıf, Kalkınma Ajansları, AB ve diğer küresel fon projeleri vb. sektörlerde yer almaktadır.

MOD Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., 1994 yılından bu yana, bağımsız denetim ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Uluslararası ve ulusal muhasebe ve denetim standartlarına göre hizmet vermektedir. Mesleki bağımsızlık ve etik ilkelere bağlı denetim kadrosu ile rasyonel, etkin ve tarafsız hizmet üretmektedir.

Toplam kalite anlayışı doğrultusunda müşteri memnuniyetini ve güvenini her dönemde daha üst düzeye çıkarmak için mesleki alandaki gelişmeleri ve yenilikleri takip ederek çalışmalarına yansıtmaktadır.

Müşteri gereksinimleri analiz edilerek yararlanabilecekleri hizmet alanı belirlenmekte ve uygun müşteri hizmet planı hazırlanmaktadır.

Hizmetlerimizin kalite ve değerinin doğru algılanabilmesi için etkin iletişim kurulmaktadır. Sunduğumuz hizmetlerin güvenilirliği, kalitesi ve mesleki sorumluluklarımız da dikkate alınarak hizmet ücretimiz uygun ve adil biçimde belirlenmektedir. Müşterilerimizin, bizden almış oldukları hizmetleri değerlendirmesi, hizmet kalitemizi güçlendirecektir.

MOD A.Ş., denetime yetkili olduğu tüm sektörlerde (KAYİK dahil) ve ulusal sınırlar içerisindeki her yerde müşterilerinin karşılaştığı karmaşık sorunlara çözüm doğrultusunda hizmet verir.

MOD A.Ş.’nin denetim ve danışmanlık hizmetleri, müşterilerinin risklerini yönetmelerine, bu bağlamda onların ana faaliyet alanlarına yönelmelerine yardımcı olur. Müşterilerinin faaliyetlerini yakından takip ederek doğru algılayıp, bilgiyi çözüme dönüştürür. Müşterilerin etkinlik ve performanslarını arttıracak fark edilememiş fırsatların ortaya çıkarılmasına yardımcı olur.

Hizmetlerimiz hakkında daha fazla ve sağlıklı bilgi alabilmek, ya da bu konuda bir uzmanımızın sizinle irtibata geçmesini istiyorsanız lütfen bize ulaşın.