Yönetim Kurulu

SMMM Mustafa Necati BALCI
Yönetim Kurulu Başkanı
necatibalci@moddenetim.com.tr