Kuruluşumuz ve Yetkilerimiz

MOD Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., 24.11.1994 tarihinde, mesleğinde en az 10 yıl deneyim sahibi 10 serbest muhasebeci mali müşavirin katılımı ile, Ankara Ticaret Sicil Memurluğunca 106395 sicil numarası ile tescil edilerek kurulmuştur.

MOD Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ;

  1. Sermaye Piyasası Kurulu’na bağlı ve İMKB’de işlem gören şirketlere “bağımsız dış denetim” hizmeti sunmak üzere 13.03.1995 tarihinde, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan,
  2. Sigorta ve reasürans şirketlerine “bağımsız dış denetim” hizmeti sunmak üzere 12.03.2001 tarihinde, T.C. Hazine Müsteşarlığı’ndan,
  3. Bankalara “bağımsız dış denetim” hizmeti sunmak üzere, 27.04.2001 tarihinde, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’ndan,
  4. Enerji Piyasasında faaliyet gösteren şirketlere “bağımsız dış denetim” hizmeti sunmak üzere 26.12.2003 tarihinde, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’ndan,
  5. Tarımsal Üretici Birlikleri ile Tarımsal Üretici Merkez Birliklerinin Denetimine İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre 24.02.2009 tarihinde T. C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü’nden mali denetim yapma yetkisi alınmıştır. Ayrıca;
  6. T.C. Kalkınma Bakanlığı’na bağlı kalkınma ajanslarının denetimleri
  7. Avrupa Birliği fonlarının denetimi kuruluşumuzca yapılmaktadır.

Sunduğumuz ”bağımsız denetim” hizmetleri; 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 3182 sayılı Bankalar Kanunu, 90 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile diğer mevzuatla ilgili genelge, tebliğ ve yönetmeliklerle belirlenen kurallar, genel kabul görmüş muhasebe ve denetim ilke, esas ve standartları çerçevesinde, mesleğin gerektirdiği özen ve titizlikle, sorumlu ortak baş denetçilerimizin ve denetim kadromuzun bizzat çalışmaları sonucu yerine getirilmektedir.