Finans Analizi

FİNANSAL ANALİZ

Finansal analiz, içinde bulundukları koşullar da dikkate alınarak, işletmelerin bir ya da birkaç döneme ait finansal tablolarında yer alan hesapların kendi aralarında veya bütünüyle ilişkilerinin, çeşitli analiz teknikleri kullanılarak incelenmesi, yorumlanması, ölçümlerin yapılması, bunlar arasındaki bağlantının kurulması ve faaliyetlerinin değerlendirilmesi işlemlerini kapsar.

MOD A.Ş., işletmelerin önceki dönemler ve içinde bulunulan dönem performanslarının incelemesini yaparak, geleceğe dönük perspektifler sunar. İşletmelerin kârlılık durumlarının yeterli olup olmadığı, borç ödeme yeteneği, varlıklarının verimli kullanılıp kullanılmadığı vb. analizleri yapar.

MOD A.Ş., iç ve dış finansal analizler yapar.

Böylece, yapılacak iç finansal analiz bilgilerinden işletme yönetimi, dış finansal analiz kullanıcıları olarak ise firma ortakları, alacaklılar, bankalar ve özel finans kurumları ile yatırımcılar yararlanacaktır.