Bağımsız denetim

MOD Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. olarak hizmet verdiğimiz çeşitli büyüklükteki müşterilerimiz tekstil, gıda, finansal kiralama, enerji, bankacılık, finans, faktoring, sigortacılık, vakıf, kalkınma ajansları, AB ve küresel fon projeleri vb. sektörlerde yer almaktadır.

MOD Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., uluslararası Finansal Raporlama Standartları (IFRS/IAS) ile Uyumlu Türkiye Muhasebe Standartları, Denetim Standartları, Muhasebenin Temel Kavramları ve Tekdüzen Hesap Planı ile bunlara ilişkin ve ayrıca ilgili kurumlarca yayımlanmış olan kararlar, yönetmelikler ve tebliğler uyarınca;

  • Sermaye Piyasası Kanunu’na tabi olup, hisse senetleri İMKB’de işlem gören ve görmeyen halka açık şirketlerin,
  • Aracı kurumların,
  • Yatırım fonlarının,
  • Bankaların,
  • Faktoring şirketlerinin,
  • Finansal kiralama şirketlerinin,
  • Enerji Piyasasında faaliyet gösteren şirketlerin,
  • Kalkınma ajanslarının,
  • Sigorta ve sigorta reasürans şirketlerinin,
  • Sermaye şirketleri ile diğer kurum ve kuruluşların halka açılma ve diğer taleplerine yönelik özel amaçlı, bağımsız denetim ve uygunluk denetimi hizmetleri, vermektedir.