Yönetim Kurulu

SMMM Mustafa Necati BALCI
Yönetim Kurulu Başkanı
necatibalci@moddenetim.com.tr

6 ömer atik

SMMM Ömer ATİK
Yönetim Kurulu Üyesi