Yönetim Kurulu

SMMM Mustafa Necati BALCI
Yönetim Kurulu
Sorumlu Denetçi (Sorumlu Ortak Baş Denetçi)
necatibalci@moddenetim.com.tr

6 ömer atik

SMMM Ömer ATİK
Yönetim Kurulu Üyesi